Chocoball Brown

Eyes to the story than you think.

"GEOLICA" is the exclusive contact lens brand for Thailand market from "GEO Medical Contact Lens" ซึ่งเป็น 1 ใน ผู้ผลิตคอนแทคเลนส์ชั้นนำของประเทศเกาหลี ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี่ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ISO:13485,EU CE:1023, MHLW, US FDA เป็นต้น คอนแทคเลนส์ "จีโอลิก้า" ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูงสุด ปลอดภัย 100% โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย.ไทยเลขที่ 14/2555. ทำให้มั่นใจได้ว่า คอนแทคเลนส์ จีโอลิก้า เลนส์ชนิดนิ่ม ทำให้ใส่สบาย และถนอมดวงตาCONTACT US

GEOLICA THAILAND

icon 1 THAILAND

icon 2 089 155 4665

icon 2 Line : @geolica

icon 3www.http://geolicaofficial.com/

icon 3geolicaofficial@gmail.com

icon
"GEOLICA" is the exclusive contact lens brand for Thailand market from "GEO Medical Contact Lens" ซึ่งเป็น 1 ใน ผู้ผลิตคอนแทคเลนส์ชั้นนำของประเทศเกาหลี ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี่ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ISO:13485,EU CE:1023, MHLW, US FDA เป็นต้น คอนแทคเลนส์ "จีโอลิก้า" ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูงสุด ปลอดภัย 100% โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย.ไทยเลขที่ 14/2555. ทำให้มั่นใจได้ว่า คอนแทคเลนส์ จีโอลิก้า เลนส์ชนิดนิ่ม ทำให้ใส่สบาย และถนอมดวงตา

OUR PARTNERS
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6